Metoda zachowań werbalnych - terapia małego dziecka

Termin: 09 listopada 2019
Miejsce: Warszawa

Metoda Zachowań Werbalnych

Szkolenie dla specjalistów i rodziców – planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna.