Metoda zachowań werbalnych - terapia małego dziecka

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: stacjonarnie lub online przez zoom

Metoda zachowań werbalnych

Szkolenie dla specjalistów i rodziców – planowanie terapii i trening komunikacji gdy dziecko nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna