Standaryzowany Wykres Celeracji - uczymy się korzystać z wykresu.