Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci do 6 roku życia

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

TUS dla dzieci do 6 lat

Szkolenie dla specjalistów w zakresie przeprowadzania rekrutacji i doboru dziecka do grup, planowania, pisania scenariuszy zajęć i aktywności, użycia nowoczesnych technologii w pracy z grupą, tworzenia i wykorzystywania systemu wzmocnień.