Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci powyżej 6 lat

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez Meet

TUS dla dzieci od 6 lat- SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?