Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci powyżej 6 lat

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

TUS dla dzieci od 6 lat

Trening Umiejętności Społecznych w ujęciu poznawczo- behawioralnym jako jedna z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysoko funkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.