Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci powyżej 6 lat

Termin: 01-02 czerwca 2019
Miejsce: Warszawa

TUS dla dzieci od 6 lat

Trening Umiejętności Społecznych w ujęciu poznawczo- behawioralnym jako jedna z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysoko funkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

TUS dla dzieci od 6 lat

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?