VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii

Termin: 01-02 czerwca 2019
Miejsce: Warszawa

VB-MAPP - planowanie terapii

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w ...

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

VB-MAPP planowanie terapii

Szkolenie dla specjalistów z VB-MAPP – behawioralnego narzędzia konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych. Jak oceniać umiejętności, jak w oparciu o wyniki planować terapię dziecka.