VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii

Termin: 25-26 kwietnia 2020
Miejsce: wideokonferencja online przez Meet

VB-MAPP ocena umiejętności- SZKOLENIE ONLINE!

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.