Zachowania niepożądane u dzieci

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: stacjonarnie lub online przez zoom

Zachowania niepożądane u dzieci

Szkolenie dla specjalistów i rodziców o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci do 9 roku życia.