Zespół

Łukasz Prochwicz

Łukasz Prochwicz

psycholog, dyrektor placówki przedszkolnej Fundacji SCOLAR.

Doświadczony praktyk terapii dzieci z zaburzeniami na spektrum autyzmu w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Członek zespołu diagnostycznego SCOLAR. Od lat opracowuje indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci, zarządza placówką przedszkolną i nadzoruje ją merytorycznie. Wspiera rodziców w planowaniu terapii w domu i podnoszeniu jakości życia całej rodziny chorego dziecka.

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończył wiele szkoleń zawodowych, w tym szkolenie ośrodka PaTTAN, specjalizującego się w terapii autyzmu z ramienia administracji rządowej stanu Pensylwania w USA.