01.02.2022 Big 6+6. 12 kroków pomocnych w osiągnięciu samodzielności i niezależności-szkolenie online