WEBINARY/SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

WOPFU-IPET-VBMAPP-szkolenie online

Wykorzystanie VBMAPP jako narzędzie do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w przedszkolu, opracowywania IPETU oraz planowania terapii.