Regulamin

Regulamin Ośrodka Szkolenia SCOLARIS

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ośrodek Szkolenia SCOLARIS jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania. Regulamin obowiązuje od dnia 22 lutego 2019 roku do odwołania. Wszelkich informacji dotyczących organizacji szkoleń, w tym miejsca i programu, należy szukać na stronie: www.scolaris.pl.
 3. Zasady ochrony danych osobowych uczestników znajdują się w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację SCOLARIS” dostępnej na naszej stronie internetowej.

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty należności na rachunek Ośrodka Szkolenia SCOLARIS.
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line, w skrzynce mailowej Uczestnika powinien pojawić się komunikat z informacją o przyjęciu zgłoszenia oraz o terminie płatności.
 3. W razie braku powyższej informacji Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z ośrodkiem SCOLARIS (601 266 039, [email protected]).
 4. Brak potwierdzenia może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]
 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź mailowej. Osoby, które wycofają się na więcej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem szkolenia otrzymają zwrot pełnej kwoty. Powyżej 10 dni przed szkoleniem  otrzymają zwrot 50% wpłaconej kwoty. Osoby rezygnujące na 10 dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia nie otrzymują zwrotu wpłaconej kwoty.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z winy Ośrodka, uczestnikom zostanie zwrócona pełna, wpłacona kwota.

III PŁATNOŚĆ

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji (chyba, że automatyczna informacja mailowa mówi inaczej) na numer rachunku bankowego: Volkswagen Bank Polska S.A.: 71 2130 0004 2001 0674 0245 0002

Adres do przelewów: Fundacja SCOLARIS, ul. Wrzeciono 5/105, 01-951 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu: NAZWA I DATA SZKOLENIA wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

 1. Niedokonanie wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 2. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, należy PRZED DOKONANIEM ponownej rejestracji skontaktować się z organizatorem (adres e-mail: [email protected]).
 3. Opłata za szkolenie nie obejmuje ubezpieczenia oraz noclegów.
 4. Ośrodek Szkolenia SCOLARIS wystawia fakturę, która zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników konieczna jest korespondencja e-mailowa z Ośrodkiem w celu przekazania nazwisk delegowanych uczestników oraz szczegółów zamówienia.
 7. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Uczestnika z jednej instytucji/firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozdzielenie opłat za szkolenie jednego Uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Ośrodkiem Szkolenia SCOLARIS oraz podania pełnych danych instytucji/firm (nazwa, adres, NIP).

IV POZOSTAŁE

 1. Ośrodek szkolenia SCOLARIS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.
 2. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia przez uczestników bez zgody Ośrodka Szkolenia SCOLARIS.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia drobnych zmian w jego programie.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniami.
 5. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia SCOLARIS, ul. Wrzeciono 5/105; 01-951 Warszawa; tel.: 601 266 039 adres e-mail: [email protected]