DLA RODZICÓW

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: stacjonarnie lub online przez zoom

Od diagnozy do terapii - Autyzm

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć zaburzenia dziecka ze spektrum autyzmu, aspekty formalno-prawne diagnozy. Pozwoli udać się po właściwą pomoc, wybrać odpowiednią metodę terapii i pomóc dziecku w warunkach domowych.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

Umiem mówić – naucz mnie myśleć

Szkolenie dla specjalistów na poziomie zaawansowanym. Rekomendujemy, by w pierwszej kolejności uczestniczyć w szkoleniu "Od dźwięku do języka".

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji- szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB-SZKOLENIE ONLINE!

ROZSZERZONA WERSJA SZKOLENIA "OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA"

Szkolenie dla specjalistów z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: Warszawa

Od diagnozy do terapii - Zespół Aspergera

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć Zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno- prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 490 zł od osoby. Proponujemy również skorzystanie z Pakietu Rodzinnego w cenie 700 zł. Wykupienie Pakietu Rodzinnego umożliwia uczestnictwo w szkoleniu max 2 osób, reprezentujących to samo dziecko.

Zapraszamy rodziców, dziadków, opiekunów.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Zachowania niepożądane u dzieci- SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie dla specjalistów i rodziców o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci do 9 roku życia.