Szkolenia

Termin: 30-31 stycznia 2021
Miejsce: wideokonferencja online przez Meet

TUS dla dzieci od 6 lat- SZKOLENIE ONLINE!

UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z 09-10.01.2021r. NA 30-31.01.2021r.

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?

Termin: 06-07 lutego 2021
Miejsce: wideokonferencja online przez Zoom

VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii -ONLINE

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Termin: 23 lutego 2021
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Szybko i precyzyjnie. Zabawa i motoryka- nierozłączna para. BIG 6+6 Szkolenie online

Program wielkiej 6 kładzie nacisk na płynność i precyzję ruchów, która może mieć wpływ na rozwój umiejętności zabawy oraz umiejętności samoobsługi. Sukces w wykonywaniu ruchów zawartych w programie (szybko i precyzyjnie) może prowadzić do większej ilości, bardziej zaawansowanych czynności funkcjonalnych, takich jak: zabawa, ubieranie się, jedzenie, pisanie itd.

Termin: 27 lutego 2021
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Metoda Zachowań Werbalnych- SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie dla specjalistów i rodziców – planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna.

Termin: 27-28 lutego 2021
Miejsce: wideokonferencja online przez Zoom

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji- szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB -ONLINE

UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z 23-24.01.2021 NA 27-28.02.2021r.

ROZSZERZONA WERSJA SZKOLENIA "OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA"

Szkolenie dla specjalistów z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.

Termin: 16 marca 2021
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Nauczanie Precyzyjne- szkolenie online

W Nauczaniu Precyzyjnym nie ma znaczenia czego Uczę – ważne jest tylko to, czego Nauczyłam. Na szkoleniu dla specjalistów skupiamy się na ciągłym monitorowaniu efektów uczenia, ponieważ wszystkie dzieci - a dzieci z autyzmem w szczególności - mają prawo do skutecznego nauczania.

Szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół

Szkolenia zamknięte na zamówienie placówki. Czas szkolenia: 2,5-3 godzin, temat dostosowujemy do potrzeb konkretnej placówki.

Prowadzenie:

Joanna Mikołajczyk – psycholog, analityk zachowania (BCBA), superwizor BCBA, terapeuta Fundacji SCOLAR

Agnieszka Łucjanek – psycholog, koordynator merytoryczny Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, specjalista w zakresie pracy z Zespołem Aspergera

Program

Możliwe zakresy tematyczne:

 1. Chcemy uczyć skutecznie
  • Wzmacnianie
  • Podpowiedzi
  • Metody i techniki skutecznego uczenia
  • Warsztaty – praca w grupach
 2. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 
  • Podstawowe informacje: autyzm, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwoju (CZR), Zespół Aspergera, podstawowe kryteria diagnostyczne – wg ICD 10
  • Kiedy kierować na diagnozę
  • Rozpoznanie trudności dziecka: komunikacja, zabawa, kontakty z rówieśnikami, proces uczenia się, zachowania niepożądane, nieharmonijny rozwój poznawczy
  • Wspieranie dziecka z CZR: – pomysły, analiza indywidualnych przypadków
 3. Zachowania tzw. trudne u  dzieci
  • funkcje  zachowania i  zewnętrzna motywacja -wzmocnienia i kary
  • aspekty etyczne, zapobieganie, proaktywne działania
  • kontrakty z dzieckiem