Szkolenia

Termin: 18 pażdziernika 2023
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Big 6+6. 12 kroków pomocnych w osiągnięciu samodzielności i niezależności - szkolenie online

Program „wielkiej 6” pomoże w osiągnięciu sukcesów jeśli celem terapii dla dziecka czy osoby dorosłej jest większa niezależność w wykonywaniu codziennych czynności. Skupia się na rozwijaniu małej motoryki zgodnie z zasadami precyzyjnego uczenia. Pozwala wyznaczyć precyzyjne cele i dokładnie analizować postępy.

Termin: 01 stycznia 2024
Miejsce: Platforma Clickmeeting

Pozytywna dyscyplina okiem analityka zachowania - webinar na żądanie.

Webinar "Pozytywna Dyscyplina okiem analityka zachowania" powstał na fundamencie zafascynowania strategiami i etycznym podejściem do dziecka Pozytywnej Dyscypliny . Dodatkowo okazało się, że więcej nas (PD i SAZ) łączy, niż dzieli (chociaż niektórzy uważają odwrotnie;). Po opłaceniu (link do opłaty w mailu po rejestracji) otrzymają Państwo natychmiast dostęp do webinaru.

Szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół

Szkolenia zamknięte na zamówienie placówki. Czas szkolenia: 2,5-3 godzin, temat dostosowujemy do potrzeb konkretnej placówki.

Prowadzenie:

Joanna Mikołajczyk – psycholog, analityk zachowania (BCBA), superwizor BCBA, terapeuta Fundacji SCOLAR

Agnieszka Łucjanek – psycholog, koordynator merytoryczny Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, specjalista w zakresie pracy z Zespołem Aspergera

Program

Możliwe zakresy tematyczne:

 1. Chcemy uczyć skutecznie
  • Wzmacnianie
  • Podpowiedzi
  • Metody i techniki skutecznego uczenia
  • Warsztaty – praca w grupach
 2. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 
  • Podstawowe informacje: autyzm, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwoju (CZR), Zespół Aspergera, podstawowe kryteria diagnostyczne – wg ICD 10
  • Kiedy kierować na diagnozę
  • Rozpoznanie trudności dziecka: komunikacja, zabawa, kontakty z rówieśnikami, proces uczenia się, zachowania niepożądane, nieharmonijny rozwój poznawczy
  • Wspieranie dziecka z CZR: – pomysły, analiza indywidualnych przypadków
 3. Zachowania tzw. trudne u  dzieci
  • funkcje  zachowania i  zewnętrzna motywacja -wzmocnienia i kary
  • aspekty etyczne, zapobieganie, proaktywne działania
  • kontrakty z dzieckiem