Superwizje

Prowadzimy superwizje pracy terapeuty behawioralnego opartej o Stosowaną Analizę Zachowania. Realizujemy ją indywidualnie lub wspieramy zespoły terapeutyczne w placówkach na zamówienie ośrodków.

Superwizja indywidualna

 • obserwacja bezpośredniej pracy terapeuty
 • analiza filmów z nagraniami pracy terapeuty
 • analiza dokumentacji tworzonej przez terapeutę
 • przekazywanie ustnych i pisemnych informacji zwrotnych
 • wspólne omawianie specjalistycznej wiedzy – publikacje, multimedia,  nagrania z konferencji
 • spotkania z superwizorem, m.in analiza studiów przypadków, trudności, sesja pytań i odpowiedzi
 • ewaluacja efektów superwizji pracy terapeuty – obserwacja i protokół ewaluacyjny

Superwizje prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów behawioralnych Fundacji SCOLAR

Superwizje placówki

 • etap analizy wiedzy, stylu pracy terapeutycznej, zasobów specjalistycznych placówki
 • zdefiniowanie mapy potrzeb, zakresu zmian i oczekiwanych efektów superwizji
 • określenie czasu i trybu superwizji: wizyt w placówce, szkoleń grupowych i indywidualnych
 • realizacja programu szkoleniowego i superwizji indywidualnych
 • monitoring efektów superwizji
 • ewaluacja wyników i rezultatów (po około jednym roku)

Po uzyskaniu pozytywnej oceny ośrodek otrzymuje Rekomendację Fundacji Scolar i Scolaris. Terapeuci mogą odbywać staże w placówkach Scolar na preferencyjnych warunkach.

Licencja terapeuty behawioralnego

 • W ramach międzynarodowej licencji analityka zachowania BCBA zasady i proces superwizji określa Regulamin https://www.bacb.com/

Superwizorzy

W ramach polskiej licencji terapeuty behawioralnego PLTB superwizje prowadzi Marta Sierocka-Rogala, analityk zachowania, superwizor PLTB, superwizor BCBA

W ramach międzynarodowej licencji analityka zachowania BCBA superwizje prowadzą Marta Sierocka-Rogala, analityk zachowania, superwizor PLTB, superwizor BCBA Oraz Joanna Mikołajczyk, analityk zachowania, superwizor BCBA

Zapytaj o superwizję

[email protected]

Marta Sierocka-Rogala

Marta Sierocka-Rogala

stanowisko: Dyrektor Programowy Ośrodka Szkoleniowego Scolaris
Joanna Mikołajczyk

Joanna Mikołajczyk

stanowisko: psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania i superwizor (BCBA i PLTB)