SZKOLENIA DWUDNIOWE

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji- szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB-SZKOLENIE ONLINE!

ROZSZERZONA WERSJA SZKOLENIA "OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA"

Szkolenie dla specjalistów z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: stacjonarnie lub wideokonferencja online przez zoom

Stosowana Analiza Zachowania

W ramach Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystujemy procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem człowieka. Dzięki nim uczymy dzieci zachowań potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelujemy problemy społeczne

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: Warszawa

Od diagnozy do terapii - Zespół Aspergera

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć Zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno- prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 490 zł od osoby. Proponujemy również skorzystanie z Pakietu Rodzinnego w cenie 700 zł. Wykupienie Pakietu Rodzinnego umożliwia uczestnictwo w szkoleniu max 2 osób, reprezentujących to samo dziecko.

Zapraszamy rodziców, dziadków, opiekunów.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Zachowania niepożądane u dzieci- SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie dla specjalistów i rodziców o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci do 9 roku życia.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez Meet

TUS dla dzieci od 6 lat- SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez Zoom

VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii- szkolenie ONLINE

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.