Zespół

Marta Sierocka-Rogala

Marta Sierocka-Rogala

Dyrektor Programowy Ośrodka Szkoleniowego Scolaris
Diagnosta i terapeuta behawioralny (BCBA), pracująca w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, logopeda, pedagog, superwizor BCBA i PLTB. Dyrektor Programowy SCOLARIS i Dyrektor Merytoryczny Fundacji SCOLAR. Twórca programu i dyrektor Szkoły Scolar.
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

lek. med. , psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu
Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe...
Łukasz Prochwicz

Łukasz Prochwicz

psycholog, dyrektor placówki przedszkolnej Fundacji SCOLAR.
Doświadczony praktyk terapii dzieci z zaburzeniami na spektrum autyzmu w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Członek zespołu diagnostycznego SCOLAR.
Joanna Mikołajczyk

Joanna Mikołajczyk

psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania i superwizor BCBA (Board Certified Behavior Analyst) oraz PLTB (Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego)
Członek zespołu diagnostycznego dzieci i młodzieży pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Licencjonowany terapeuta behawioralny BCBA i PLTB. Od 10 lat praktyk terapii w Fundacji SCOLAR. Superwizor BCBA i PLTB...
Agnieszka Łucjanek

Agnieszka Łucjanek

Psycholog, koordynator merytoryczny Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Od 15 lat związana z Fundacją Scolar. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji dla dzieci w wieku 7-15 lat. Prowadzi zajęcia Treningów Umiejętności Społecznych, terapię indywidualną...
Maciej Szymanowski

Maciej Szymanowski

pedagog specjalny, terapeuta, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji SCOLAR.
Terapeuta indywidualny i grupowy. Opracowuje programy terapeutyczno-edukacyjne i nadzoruje jedyną w Polsce pozaszkolną placówkę dla dzieci z zaburzeniami na spektrum autyzmu.
Klaudia Mońka

Klaudia Mońka

psycholog i terapeuta pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.
Od 2010 roku pracuje z dziećmi. Od 2014 w Fundacji SCOLAR – prowadzi terapię indywidualną, grupową, treningi
umiejętności społecznych oraz warsztaty dla rodziców. Swoją działalność poddaje superwizji, jest w trakcie przygotowań do uzyskania...
Michalina Korzeniewska

Michalina Korzeniewska

pedagog, absolwentka studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania
Absolwentka Pedagogiki Specjalnej i Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania.