04.06.2020 Standaryzowany Wykres Celeracji – uczymy się korzystać z wykresu.