04.06.2020 Standaryzowany Wykres Celeracji – uczymy się korzystać z wykresu.

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.