07.04-23.06.2022 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem–Od dźwięku do języka. Nowa forma szkolenia!

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.