07.11.2020r. Pobawmy się wspólnie. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak z powodu niedyspozycji osoby prowadzącej zostało ono odwołane. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową, dostępną na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.