08-09.02.2020r. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku powyżej 6 r.ż i młodzieży

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak z powodu niedostatecznej frekwencji uczestników zostało ono odwołane. Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w terminie 28-29.03.2020r.