11.04.2022 Trening Funkcjonalnej Komunikacji (FCT), jako skuteczna metoda redukowania zachowań niepożądanych -online

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.