11.06.2022r. Uczmy elastycznie-Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart. ONLINE

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak z powodu niedostatecznej frekwencji uczestników zostało ono odwołane. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.