14-15.05.2022r. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku powyżej 6 r.ż i młodzieży -online

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.