18.05.2020 Jak uczyć dzieci i młodzież z ZA umiejętności społecznych?-webinar

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.