18-19.04.2020r. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci wieku powyżej 6 r.ż. i młodzieży-szkolenie online

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna, zachęcamy do zapisu na kolejny termin.