18-19.07.2020 Robotyka i Trening Umiejętności Społecznych