20.03.2021r. Pobawmy się wspólnie. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.