24.11.20 Teoria Ram Relacyjnych -cz.1. Wprowadzenie. ONLINE