24.11.20 Teoria Ram Relacyjnych -cz.1. Wprowadzenie. ONLINE

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak z przyczyn niezależnych zostało ono odwołane. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.