21.02.2022 Trening Funkcjonalnej Komunikacji (FCT), jako skuteczna metoda redukowania zachowań niepożądanych -online