23-24.05.2020r. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci wieku powyżej 6 r.ż. i młodzieży-szkolenie online

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.