23-24.05.2020r. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci wieku powyżej 6 r.ż. i młodzieży-szkolenie online