01.12.20 Teoria Ram Relacyjnych -cz.2. Organizowanie procesu uczenia. ONLINE

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.