25-26.07.2020 VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii