26.04.2023 Trening Funkcjonalnej Komunikacji (FCT), jako skuteczna metoda redukowania zachowań niepożądanych -online