26.06.2021 Metoda zachowań werbalnych

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy na kolejną edycję, szczegóły będą dostępne na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.