26-27.10.2019r. Moje przedszkole. Skuteczna praca z małymi dziećmi w placówkach przedszkolnych

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak z powodu niedostatecznej
frekwencji uczestników zostało ono odwołane.
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w innym terminie, który niebawem zostanie ogłoszony na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.