26-27.10.2019r. Wrocław- Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku powyżej 6 r.ż i młodzieży

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie www.scolaris.pl oraz na facebooku.