27-28.06.2020r. VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii