30.11.2019r. Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak z powodu niedostatecznej frekwencji uczestników zostało ono odwołane. Zapraszamy na kolejną edycję po nowym roku, szczegóły będą dostępne na www.scolaris.pl oraz na facebooku.