30-31.05.2020r. VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym szkoleniem, jednak lista obecności jest już kompletna, zapraszamy do zapisu na kolejny termin.