Formularz zgłoszeniowy

Płatność za szkolenie należy uiścić przed szkoleniem zgodnie z Regulaminem.

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

Dane uczestnika(ów) kursu


Osoba zgłaszająca


Dane do faktury (nabywca/płatnik/urząd)

Dane do faktury (odbiorca/placówka)

Dodatkowe informacje