Projekt

POMAGAM! – Wiem jak!

Głównym celem naszego  projektu jest dostosowanie i podniesienie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (całościowe zaburzenia rozwoju – ZA, autyzm). Projektem obejmiemy 690 OSÓB (członków rodzin osób niepełnosprawnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, również na poziomie edukacyjnym) z obszaru całej Polski

Przewidywany koszt udziału w 4 dniach szkoleniowych (30 godzin zegarowych/40 godzin dydaktycznych): 190zł

Szczegółowy program poszczególnych bloków oraz kalendarz szkoleń wkrótce.

I. SZKOLENIA DLA RODZICÓW

RODZICE będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności dziecka, a także zdobycia umiejętności praktycznych pozwalających na:

 • stworzenie w domu efektywnego środowiska terapeutycznego,
 • radzenie sobie z własnym stresem i frustracją związaną z niepełnosprawnością dziecka,
 • poznanie możliwości prawnych w kontaktach z instytucjami,
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
 • rozmawianie z dzieckiem o jego niepełnosprawności,
 • zwiększenie wiedzy o chorobach współistniejących,
 • nabycie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka.

Rodzicom zaproponujemy do wyboru 4 dni szkoleniowe (moduły) spośród 5 różnych szkoleń w zależności od grupy odbiorców:

 • wieku dzieci i rozpoznania (diagnozy -autyzm lub zespół Aspergera)
 • jak dawno postawiona była diagnoza, rodzice małych lub starszych dzieci, rodzice dzieci z autyzmem/ zespołem Aspergera, bezpośrednio po diagnozie, przed wyborem terapii lub rodzice, którzy już prowadzą terapię.

 

Tematy szkoleń:

 1. Od diagnozy do terapii autyzm- 1 dzień,
 2. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera- 2 dni,
 3. Farmakoterapia i zaburzenia współistniejące- 1 dzień,
 4. Trudności i wsparcie nastolatka w spektrum (prywatność i autonomia, dojrzewanie, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zachowania autoagresywne, rozmowa z nastolatkiem
  o diagnozie- 1 dzień
 5. Metoda zachowań werbalnych w terapii małego dziecka- 1 dzień.

Planujemy zorganizowanie 5 grup (po 20 osób), każda z grup skorzysta z 4 dni szkoleniowych.

II SZKOLENIA DLA KADRY- TERAPEUTÓW/ PEDAGOGÓW/ PSYCHOLOGÓW/ LOGOPEDÓW

KADRA pracującej z osobami z CZR-  poszerzy wiedzę oraz zwiększy kompetencje w zakresie:

 • rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w warunkach zajęć indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu z naciskiem na nabywanie umiejętności społecznych,
 • wykorzystania VB-MAPP- narzędzia do oceny umiejętności oraz pisania programów, nabędzie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka,
 • uczenia płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)
 • rozmawiania o niepełnosprawności z dzieckiem i z grupą rówieśniczą, rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym bloku, w zależności od swojego doświadczenia oraz zainteresowań tematycznych. Blok to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

Bloki szkoleniowe:

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – „od dźwięku do myślenia”

 • Szkolenie 4- dniowe

 BLOK 2. Stosowana analiza zachowania sposobem na efektywną edukację

 • Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 • Zachowania trudne- 2 dni.

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

 • VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 • Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień,
 • Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna- 1 dzień.

BLOK 4. Efektywna praca z grupą

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 • Dziecko z ZA w szkole masowej- 1 dzień
 • Praca terapeutyczna z nastolatkiem w spektrum- 1 dzień.

PLUS NOWE BLOKI!!!

BLOK 5. Efektywna praca z grupą

 • Niezbędnik nauczyciela w przedszkolu- 1 dzień
 • Nauka zabawy- 1 dzień
 • Potęga odwrażliwiania- 1 dzień
 • TUS dla maluchów- 1 dzień

BLOK 6. Efektywna praca z grupą

 • Zachowania trudne- 2 dni
 • Jak ogarnąć klasę- 2 dni

BLOK 7. Efektywna praca z grupą

 • Stosowana Analiza Zachowania
 • Uczenie precyzyjne

Bieżące informacje nt. aktualnie prowadzonego projektu oraz dostępnych terminów dostępne są na stronie www.scolar.pl w zakładce „szkolenia”.