• Data: 18-26 września 2021
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację-ONLINE

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 18-19.09, 25.09, 26.09 (GRUPA 4)
BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację-ONLINE

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego tj. 120,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 • Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 • Zachowania trudne- 2 dni.

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1-2 DZIEŃ Stosowana Analiza Zachowania 18-19.09

Prowadzący: Karolina Osiennik

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 (18-19.09)

1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania – rys historyczny

2. Czteroelementowa zależność – wyodrębnienie elementów

 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Reakcje
 • Konsekwencje

3. Wzmacnianie

 • Czym jest wzmocnienie a czym nie jest
 • Rodzaje wzmocnień

a) Ocena preferencji

b) Ocena wzmocnień

c) Jak efektywnie wzmacniać

 • Wzmacnianie ciągle a sporadyczne
 • Rozrzedzanie wzmocnień

d) Wzmocnienia negatywne

4. Karanie – czy karaniem możemy nauczyć?

5. Jak uczyć nowych zachowań?

a) Typy podpowiedzi i ich wycofywanie

b) Nauczanie intensywne, incydentalne, uczenie w NET

c) Próby skomasowane, rozszerzone, losowe

d) Uczenie bez błędu

6.  Kształtowanie

7. Łańcuchy zachowań

8. Uczenie komunikacji – funkcjonalna analiza języka

a) Podstawowe elementy werbalne

b) Podstawy wprowadzania AAC

9. Uczenie samodzielności i zabawy

 • Plany aktywności

10. Narzędzia do oceny różnych umiejętności (w języku polskim VBMAPP, ESDM i w języku angielskim EFL, Social Savy, PLAC, PEAK)

11. Pisanie programów

3-4 Dzień 3-4 DZIEŃ Zachowania trudne 25-26.09

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 (25-26.09) 

PROGRAM:
1. Stosowana Analiza Zachowania

 • Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
 • Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
  • Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
  • Kary – czy są potrzebne?
  • Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

2. Zachowania trudne

 • Definicje i przykłady
 • Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
 • Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
  • Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
  • Notatki ABC wg Carbone
  • IISCA wg G.P. Hanley’a

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

 • Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
 • Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
 • Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
  • Wypracowanie kontroli poleceniowej
  • Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
  • Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie liczby zachowań pożądanych
  • Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
  • Kontrakty behawioralne
  • Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
  • Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
  • Karanie negatywne
  • Karanie pozytywne
  • Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
  • Ograniczenia w stosowaniu kar

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie

5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem – zjawisko kontrastu behawioralnego