• Data: 04-19 września 2021
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK 4. Efektywna praca z grupą- ONLINE

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 04-05.09 , 18.09, 19.09 (GRUPA3)
BLOK 4. Efektywna praca z grupą- ONLINE

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego tj. 120,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 2. Praca z grupą- szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- 1 dzień.
 3. Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych-1 dzień.

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1-2 DZIEŃ Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych 04-05 września

MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.   >

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 (04-05.09)

 1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup
 2. Struktura zajęć TUS
 3. System motywacyjny- dlaczego jest ważny i jak powinno się go stosować?
 4. Skuteczne i nieskuteczne techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 5. Zachowania trudne- przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
 6. Tematyka TUS-ów
 7. Tworzenie scenariuszy zajęć
 8. Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom

3 DZIEŃ Praca z grupą- 18 września

Prowadzący:  Michalina Korzeniewska pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 (18.09) 

PROGRAM:
1. Dlaczego dzieciom się nie chce?- o motywacji

 • o wzmocnieniach i wzmacnianiu
 • o grupowych systemach motywacyjnych
 • o pochwale specyficzne

2. Skuteczne techniki zarządzania grupą

 • zasady jako najbardziej opłacalna forma zarządzania grupą
 • uczenie proszenia o uwagę
 • aktywne reagowanie uczniów (active student responding) – czym jest i dlaczego warto z niego korzystać

3. Jak uczymy?

 • wykorzystanie elementów Nauczania Bezpośredniego (Direct Instruction)
 • Boardwork- jak uczyć grupę  nowych umiejętności   „przy tablicy”
 • wyznaczanie celów (pin point)
 • nauka przez obserwację (observational learning
 • nauka koleżeńska (peer tutoring)

4.  Organizacja pracy

 • jak planować lekcję
 • organizacja pomocy dydaktycznych
 • co zrobić, żeby nie było nudno?

4 DZIEŃ Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych 19 września

Prowadzący:  Klaudia Mońka, psycholog, wieloletni terapeuta, dyrektor przedszkola Fundacji Scolar na Bielanach

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 (19.09) 

PROGRAM:
1. Nauka zabawy priorytetem w pracy z dziećmi.

2. Rola zabawy w życiu dziecka i jej wpływ na rozwój umiejętności społecznych.

3. Tworzenie środowiska do rozwoju zabawy

 • Planowanie grup
 • Wybór uczestników
 • Wyznaczenie konkretnych celów
 • Dobór gier i zabaw

4. Ocena umiejętności zabawy (kwestionariusze, obserwacja, PLAC).

5. Zabawa kierowana – dobór sposobu uczenia.

6. Jak się bawić? Filmy przedstawiające naukę konkretnych zabaw.

7. Wpisywanie umiejętności społecznych – wybór właściwych celów, wzmacnianie interakcji społecznych.

8. Monitorowanie nabywanych umiejętności zabawy i umiejętności społecznych.