• Data: szczegóły wkrótce
  • Czas trwania: 7 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
szczegóły wkrótce

Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?

Szkolenie dla specjalistów, terapeutów, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem szkolenia jest pokazanie, prawidłowo interpretować wyniki oceny funkcjonalnej VB-MAPP oraz wyznaczać cele do programów indywidualnych.
Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?

W jego trakcie uczestnicy napiszą programy rozwijające konkretne umiejętności dla trzech przykładowych profili uczniów o różnych poziomach rozwoju. Program uwzględnia analizę VB-MAPP pod kątem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Prowadzący: Łukasz Prochwicz psycholog, dyrektor placówki przedszkolnej Fundacji SCOLAR

Planowany czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.00 (sobota)

Cena: 250 zł

PROGRAM:

  1. W jaki sposób intepretujemy wyniki oceny funkcjonalnej i wybieramy cele.
  2. Jak można zorganizować książkę programową dziecka. Organizacja dokumentacji, zbieranie danych.
  3. Sposoby uczenia – w jaki sposób możemy uczyć.
  4. Tworzenie celów oraz definicji.
  5. Wyznaczanie celów dla uczniów o różnych poziomach rozwoju.
  6. Jak planować rozwój umiejętności. Tworzenie programów dla poszczególnych umiejętności oraz poziomów.

Zalecana jest znajomość podstaw VB-MAPP.