• Data: 07-08 września 2019
 • Czas trwania: 16 godzin
 • Miejsce: Warszawa
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Od diagnozy do terapii – Zespół Aspergera

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć Zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno- prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 490 zł od osoby. Proponujemy również skorzystanie z Pakietu Rodzinnego w cenie 700 zł. Wykupienie Pakietu Rodzinnego umożliwia uczestnictwo w szkoleniu max 2 osób, reprezentujących to samo dziecko.

Zapraszamy rodziców, dziadków, opiekunów.
Od diagnozy do terapii – Zespół Aspergera

Prowadzący:
lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu
Agnieszka Łucjanek- psycholog, wieloletni terapeuta dzieci z zespołem Aspergera

Czas szkolenia: 2 dni w godz 9.00-17.00 (sobota i niedziela)

Cena: 490 zł/ os lub 700 zł pakiet (do 2 os.)

 


PROGRAM:

Część I

 1. Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
 2. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 3. Przyczyny zaburzeń ze spektrum Autyzmu, czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 4. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera.
 5. Zespół Aspergera– rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).
 6. Aspekty socjalno– prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera:
  a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
  b/subwencja oświatowa
  c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych
  d/wolontariat
  e/specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
  f/turnusy terapeutyczne

Część II

 1. Zasady organizowania terapii dziecka w świetle badań dotyczących skuteczności wybranych metod terapeutycznych.
 2. Na co zwracamy uwagę w terapii – dostosowanie metod do specyficznych potrzeb i trudności dziecka.
 3. Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja, potrzeby sensoryczne – w domu i w placówce.
 4. Terapia i indywidualna i Trening Umiejętności Społecznych.
 5. Wybór placówki edukacyjnej i realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym na terenie szkoły.
 6. Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje placówce, do której uczęszcza dziecko – klauzula poufności i prawa rodzica.
 7. Trudne zachowania dziecka – ABC postępowania.
 8. Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki.