• Data: 15-16 czerwca 2019
 • Czas trwania: 11 godzin
 • Miejsce: Warszawa
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Od dźwięku do języka

W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem? Jak wspierać w rozwoju mowy? Co robić gdy mowa jest trudnym zachowaniem? Szkolenie dla specjalistów.
Od dźwięku do języka

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-15.00 (sobota), 9.00-14.00 (niedziela)

Cena: 450 zł

PROGRAM:

I. W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem

II. Wspieranie rozwoju mowy

 • Kluczowa rola motywacji w nauce komunikacji
 • Jak zwiększyć ilość wokalizacji
 • Sposoby kształtowania wokalizacji
 • Trening komunikacyjny
 • wybór komunikacji wspomagającej – gest czy obrazek
 • Program K&K – od gestu do mowy
 • PECS, Makaton
 • Rozwój mandów – od próśb do pytań
 • Rozwój taktów
 • Kształtowanie umiejętności intrawerbalnych
 • Łączna kontrola – udział taktów i umiejętności echowych w rozwoju umiejętności słuchacza czy rozwiązywaniu problemów
 • Budowanie opowiadania – metoda skryptów
 • Teoria ram relacyjnych

III. Gdy mowa jest trudnym zachowaniem…

 • Jak radzić sobie z echolalią natychmiastową
 • Jak radzić sobie z echolalią odroczoną
 • Nadmierne wokalizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej