• Data: 18-19 lutego 2023
  • Czas trwania: 12 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji- szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB-SZKOLENIE ONLINE!

ROZSZERZONA WERSJA SZKOLENIA "OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA"

Szkolenie dla specjalistów z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.
Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji- szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB-SZKOLENIE ONLINE!

Szkolenie specjalizacyjne w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS”  wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa
pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-15.00 (sobota), 9.00-15.00 (niedziela)

Cena: 550 zł

Program

  1. Wypracowywanie umiejętności społecznych niezbędnych do ćwiczenia próśb. Prośby jako zachowanie społeczne. Jak kształtować umiejętności echowe
  2. „Bycie słuchaczem opiera się na działaniu” – różne techniki wypracowywania reakcji słuchacza
  3. Planowanie i analizowanie wczesnych umiejętności werbalnych – wypracowanie pierwszych generatywnych umiejętności
  4. Wieloelementowa kontrola zachowań werbalnych, kontrola intrawerbalna – łączna kontrola, teoria ekwiwalencji i teoria ram relacyjnych
  5. W kierunku uczenia generatywnego. Jak planować program nauczania, by ukształtować mechanizmy samodzielnego uczenia się i rozwijania języka. Kiedy przestajemy bezpośrednio podpowiadać (jak nie stać się niewolnikiem podpowiedzi echowych).

ZAPISZ SIĘ– link do formularza powyżej