• Data: 07-08 grudnia 2019
 • Czas trwania: 11 godzin
 • Miejsce: Warszawa
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji- szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB

ROZSZERZONA WERSJA SZKOLENIA "OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA"

Szkolenie dla specjalistów z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.
Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji- szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB


Szkolenie specjalizacyjne w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego

 

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni w godz 9.00-15.00 (sobota), 9.00-14.00 (niedziela)

Cena: 520 zł

PROGRAM:

I. W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem

 1. Prawidłowy rozwój mowy
 2.  Wykorzystanie VB-MAPP

II. Wspieranie rozwoju mowy

 1. Kluczowa rola motywacji w nauce komunikacji
 2. Jak zwiększyć ilość wokalizacji
 3. Sposoby kształtowania wokalizacji
 4. Trening komunikacyjny
  • wybór komunikacji wspomagającej – gest czy obrazek
  • Program K&K – od gestu do mowy
  • PECS, Makaton
  • programy elektroniczne
 5. Rozwój mandów – od próśb do pytań
 6. Rozwój taktów
 7. Kształtowanie umiejętności intrawerbalnych
 8. Uczenie generatywne:
  – łączna kontrola- udział taktów i umiejętności echowych w rozwoju umiejętności słuchacza czy rozwiązywaniu problemów
 9. Budowanie opowiadania – metoda skryptów

III. Gdy mowa jest trudnym zachowaniem…

 1. Jak radzić sobie z echolalią natychmiastową
 2. Jak radzić sobie z echolalią odroczoną
 3. Nadmierne wokalizacja