• Data: 21 lutego 2023
  • Czas trwania: 2 godzin
  • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Uczenie precyzyjne, czyli jak uczyć płynności – 16 kroków uczenia precyzyjnego -szkolenie online

W Nauczaniu Precyzyjnym nie ma znaczenia czego Uczę – ważne jest tylko to, czego Nauczyłam. Na szkoleniu dla specjalistów skupiamy się na ciągłym monitorowaniu efektów uczenia, ponieważ wszystkie dzieci - a dzieci z autyzmem w szczególności - mają prawo do skutecznego nauczania.
Uczenie precyzyjne, czyli jak uczyć  płynności – 16 kroków uczenia precyzyjnego -szkolenie online

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi założeniami Nauczania Precyzyjnego, nauczą się, czym jest płynność i jak ją budować.

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala- superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas trwania: 1 dzień w godz. 18.00-20.00 (wtorek)

Koszt:  100zł

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS”  wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa
pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

 

PROGRAM

1.Dlaczego  płynność jest  ważna?

2. Jak  ją ukształtować?

3.Co  musimy umieć  płynie?

4. Jak zaplanować i kształtować płynne naśladowanie, nazywanie, czytanie czy liczenie.

UWAGA – wersji skróconej  szkolenia  (3 godziny) nie ma części dotyczącej nauki nanoszenia na Standaryzowany Wykres Celeracji!

ZAPISZ SIĘ– link do formularza powyżej