• Data: 15-16 kwietnia 2023
 • Czas trwania: 14 godzin
 • Miejsce: WARSZAWA
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii- SETNE SZKOLENIE!

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii- SETNE SZKOLENIE!

UWAGA 100.  SZKOLENIE VB-MAPP !!!

WYJĄTKOWA CENA -450 ZŁ, WIELE DODATKOWYCH MATERIAŁÓW I NIESPODZIANEK!

 

Szkolenie dla specjalistów z VB-MAPP – behawioralnego narzędzia konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych.

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni w godz.  9.00-16.00 (sobota), 9.00-16.00 (niedziela)

Cena: 450 zł

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

PROGRAM

CZĘŚĆ I

 • Tradycyjne podejście do nabywania języka
 • Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
 • Funkcjonalna analiza języka Skinnera
 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Mandy, takty
 • Umiejętności echowe
 • Umiejętności intrawerbalne
 • Wieloelementowa kontrola bodźcowa
 • Rola słuchacza
 • VB-MAPP – rys historyczny
 • Struktura narzędzia
 • Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
 • Zestawy pomocy

CZĘŚĆ II

 • Dokonywanie oceny
 • Wypełnianie wykresów
 • Ocena barier
 • Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
 • Ocena gotowości do zmiany
 • Podsumowanie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

ZAPISZ SIĘ- link do formularza powyżej