• Data: 12 czerwca 2021
 • Czas trwania: 6 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja online przez zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

WOPFU-IPET-VBMAPP-szkolenie online

Wykorzystanie VBMAPP jako narzędzie do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w przedszkolu, opracowywania IPETU oraz planowania terapii.
WOPFU-IPET-VBMAPP-szkolenie online

Czym jest WOPFU? Dlaczego warto wybrać jedno narzędzie dla placówki? Czy VBMAPP może być traktowany jako WOPFU? Czy VBMAPP samodzielnie jest wystarczający? W jaki sposób wykorzystać wyniki z VBMAPP do planowania terapii oraz jednocześnie tworzenia IPETU

Prowadzący: Łukasz Prochwicz psycholog, dyrektor placówki przedszkolnej Fundacji SCOLAR

Planowany czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-15.00 (sobota)

Cena: 300 zł

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS”  wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

PROGRAM:

 1. Prawo oświatowe a praktyka terapeutyczna.
 2. Istota pracy zespołu opracowującego IPET..
 3. Uzupełnianie WOPFU o oceny fizjoterapeuty, logopedy.
 4. IPET, program terapeutyczny. Czy to jest to samo?
 5. Planowanie pracy terapeutycznej, wybór celów.
 6. Budowanie celów, operacjonalizacja celów.
 7. Drabina umiejętności, budowanie struktur.
 8. Wskazania terapeutyczne do pracy z dziećmi w wieku rozwojowym do 18 miesiąca życia.
 9. Wskazania terapeutyczne do pracy z dziećmi w wieku rozwojowym 18-30 miesięcy.
 10. Wskazania terapeutyczne do pracy z dziećmi w wieku rozwojowym 30-48 miesięcy.
 11. Ćwiczenia z pisania programów.
 12. Organizacja dokumentacji.

Wszyscy uczestnicy dostaną po szkoleniu dostęp części plików prezentowanych w trakcie szkolenia np. wzór IPETU, wzór karty programowej itd.